Instruks for løypemannskaper

Kart med plassering mannskap hver enkelt dag

Nedenfor er det link til kart for hver enkelt dag der du som mannskap er plassert. Ta kontakt med Lars Wadahl om det er spørsmål!

TORSDAG

FREDAG

LØRDAG

SØNDAG 

Løypepatrulje

Du får dine instrukser fra sjef løypepatrulje Ken Roger Wahlquist, mobil 917 66 382. Sjef løypepatrulje sorterer under løypesjef, evt. ass. løypesjef. Dersom det oppstår utfordringer på vakta, skal dette avklares med Ken Roger. 

Arbeidsoppgaver

Som løypepatrulje skal du først og fremst passe oppgavene Ken Roger gir deg! Primært handler din oppgave om å sørge for at sporene/løypene er oppgått ved snøvær slik at forholdene blir likest mulig for alle løpere. Pass på at du ikke hindrer løperne. Ha alltid et øye bakover for å unngå farlige situasjoner. Vi ber også om at du assisterer løypevaktene med deres jobb, derfor bør du også lese om arbeidsoppgavene deres litt lenger ned på sida.

Oppmøte fredag:

Oppmøte: 08:30

Oppmøte lørdag:

Oppmøte: 08:00 

Søndag:

Etter konkurranse hjelper alle til med nedrigging, ca. 2 timer.

Alle dager må du ta med egen drikke i ryggsekk/drikkebelte.

Løypevakt

Du får instrukser fra en av følgende rodeledere: - Egil Brenden, 90598616
- Ole Johan Kolseth, 91591838
- Morten Randen, 93236751
- Per Wassrud, 97124823

Eventuelle utfordringer under din vakt skal avklares med din rodeleder.

Arbeidsoppgaver:

Du skal passe på at publikum, støtteapparat og trenere ikke er i løypa og hindrer utøverne, eller lager farlige situasjoner under konkurransene. Ingen utenom løperne og løypepatruljene skal gå i løypa på ski under konkurransene. Personer som ikke etterkommer dette skal stoppes. Da skal du be om navn og klubb på vedkommende, og rapportere dette til rodeleder.
Selv om det står NORGE på ryggen på den som overtrer regelen er du sjefen for at alt går riktig for seg på din plass.
Husk likevel vertskapsrollen, og opptre myndig uten å være uforskammet. Vær blid og høflig! Dette skal være årets langrennsfest!

De enkelte klubbene vil ha sine egne mat- og drikkelangere på anvist område i løypa. Her gjelder følgende regel: Det er løper som skal søke langer. Langere skal IKKE flytte på seg når de gir mat/drikke! Langere skal holde seg innenfor anvist område.
Ved avvik fra dette må du som løypevakt påtale dette overfor langer.

Du skal også påse at alle går med kjøreretningen under oppvarming og trening før konkurransene, og at alle fjerner seg når løypa stenges (5-10 min før konkurransestart).


Felles for alle løypemannskaper

Under konkurransene skal ikke løypesjef og ass. løypesjef kontaktes.
I tillegg til dine nærmeste overordnede skal du etterkomme eventuelle instrukser fra følgende personer:

-Løypesjef Lars Wadahl, 97400900
-Ass. løypesjef Bjørnar Bakken
-Teknisk delegert (TD) Arne Sandvold 
-Ass. TD John Aalberg
-Ass. TD Erland Kirkebøen Husom

-Rennleder Audun Skattebo
-Ass rennleder Ole Flækøy
-Stadion ansvarlig Jostein Gårderløkken

Du  skal ikke ta imot instrukser fra andre enn de som er nevnt her!


Lykke til med vakta! Du gjør en svært viktig jobb for NM-arrangementet, og vi setter stor pris på din innsats!

Løypesjef Lars Wadahl

(14.01.2017)


Følg Ski NM Gålå 2017 på Facebook!
HOVEDSPONSORER


SAMARBEIDSPARTNERE


SAMARBEIDSKLUBBER