Påmelding

All påmelding gjøres online via MinIdrett.no.

Påmeldingsfrist er torsdag 23. mars 2017 kl 23:59.    

Påmeldingslister legges ut for kontroll etter påmeldingsfristens utløp. Korrigeringer må snarest meldes til pamelding@gala.no  og senest innen mandag 27. mars. Korrigerte påmeldingslister blir deretter lagt ut på vår hjemmeside. Navn på utøvere og startrekkefølge i lagsprint må være levert innen kl 16:00 onsdag 29. mars. Innsetting av reserve mulig i henhold til pk 313.4. Det er ikke anledning til etteranmelding til NM lagsprint torsdag.  

Alle løperne i NM senior må ha FIS-kode og ha underskrevet Athletes Declaration. http://skiforbundet.no/langrenn/Skirenn/Documents/Dokumenter%20for%20TD/athlethes%20declaration.pdf  

Skilisens

Løpere uten gyldig skilisens (sesonglisens) må løse engangslisens for hver start. Engangslisens koster kr 50,- for løpere under 25 år og kr 130,- for løpere over 25 år.  

Startkontingent

I følge rennreglementet skal startkontingenten følge påmeldingen. Dette betyr at en påmelding ikke er gyldig før startkontingent er betalt.

  • Team sprint kr 290,-pr. lag
  • Fredag iht til skiforbundets satser

  • 50 km menn kr 165,-pr. løper
  • 30 km kvinner kr 145,-pr. løper
  • Statoil NC junior kr 115,-pr. løper
  • Statoil NC finale junior kr 115,-pr. løper  
  • Startkontingent innbetales ved påmelding i MinIdrett.
  • Spørsmål ang påmelding kan sendes til pamelding@nmgala.noHOVEDSPONSORER


SAMARBEIDSPARTNERE


SAMARBEIDSKLUBBER